Ærkeengel Michael

Ærkeengel Michael er nok en af de mest kendte ærkeengle. Hans navn betyder ”ham der er som Gud”.

Ærkengel Michael står for beskyttelse og styrke. Han kendetegnes ved hans svær og skjold. Sværdet refereres til som ”sandhedens svær”. Med dette, kan han kappe alle bånd, til alle frygtbaserede tanker og følelser. Til alt det, der ej udspringer af kærlighed. Dette værende i forhold til os selv, såvel som andre. Han beskytter os mod lavere energier. Han minder os ligeledes om vores egen styrke.